Search form

Maci 19

Yeŧu aţiiniyaan uko wi bniim

(Markuŧ 10.1-12)

1Wi Yeŧu aţupuŋ iko yaŋ aba, aşë pën ţi uŧaak wi *Galilay aya umbaŋ wi *Yuda unwooŋ du plut pi *Yordan. 2Bañaaŋ baŧum baţaşa da kë abot ajeban bamaakal.

3*Bafariŧay baloŋ baŋal pţaawana, aşë ñoga ahepara aji : « Bgah bi nun badinan ñaaŋ abubara adook aharul ţi bniim i? »

4Kë Yeŧu aŧeem baka aji : « Naanleyiir uko wi Ulibra wi Naşibaţi ujakuŋ i kë du ujuni Naşibaţi apaş bañaaŋ kë bawo ñiinţ na ñaaţ+ » 5aşë ji : «“Waŋ ukaaŋ kë ñiinţ akluŋ kaduk aşin na anin kawo na aharul, bakak ñaaŋ aloolan.”+ 6Hënk, baankak awo bañaaŋ batëb, bawo ñaaŋ aloolan. Ñaaŋ awutan keeri kagar uko wi Naşibaţi anaakrënuŋ. »

7Bafariŧay bahepara aji : « Keeri we ukaaŋ kë *Moyiŧ aji ñaaŋ awo i kapiiŧ ñaaţ kakaarta kankyuujuŋ kë bniim babaa, kabaa kadooka? »

8Kë aŧeem aji : « Mndënëm mi ŋhaaş ŋi nan manţuuŋ kë Moyiŧ adinanan uko mënţ. Kë uşë wo uunwo haŋ du ujuni. 9Dţupan, woli ñaaŋ adook aharul anwooŋ aampiinţ na ñaaŋ aloŋ nampaţi, aşë niim aloŋ, ajuban pjuban pi piinţ. »

10Baţaşarul bajaka aji : « Woli hënk di uwooŋ kawo pa ñiinţ na aharul, uhokan pwut bniim. »

11Kë Yeŧu aŧeem baka aji : « Mënţ bañaaŋ bŧi bahilanuŋ kadinan pjukan pi mënţ, biki Naşibaţi aţenuŋ kë bahilani ţañ bahilanuŋ. 12Iko iŧum ihinan kaneenan biinţ baniim : baloŋ baanhilan bniim ţiki babuka buka haŋ, baloŋ ţiki bakaş baka, baloŋ kak pşih pi Baţi paji paţu baanji baniim. Ñaaŋ anhinanuŋ pte uko wi, ateen wa! »

Yeŧu ayeenk bapoţ bnuura

(Markuŧ 10.13-16; Luk 18.15-17)

13Bañaaŋ baţij Yeŧu bapoţ pa apaf baka iñen, abot añehandër baka, kë baţaşarul başë ŋoman na baka. 14Kë Yeŧu aşë ji : « Nawutan bapoţ babi ţi nji, nakneenan baka, ţiki *Pşih pi Baţi pawo pi banwooŋ ji baka. » 15Wi wi aşaaŋ apaf baka iñen aşë ya na bgahul.

Yeŧu na ñiinţ nayok

(Markuŧ 10.17-31; Luk 18.18-30)

16Ñiinţ aloŋ abi añog Yeŧu aşë hepara aji : « Najukan, we wi nwooŋ kado unuura kakaana ubida wi mnţo? »

17Kë aŧeema aji : « we ukaaŋ kë ikheparaan uko unuura wi ñaaŋ awooŋ i kado? Aloolan ţañ annuuriiŋ, Naşibaţi a. Woli iŋal kayeenk ubida wi mnţo kdo kado uko wi Bgah bajakuŋ. »

18Kë akak ahepara aji : « Iko ihoŋ? »

Kë aŧeema aji : « Iinkfiŋ ñaaŋ, iinkpiinţ na ahar ñaaŋ këme ayin ñaaŋ, iinkkiij, wutan katapar ñaaŋ uko wi awooŋ aandoo, 19mëbaan şaaş na naan bnuura, ŋalan aŧënţu jibi iŋaluŋ uleefu. »

20Kë naţaşa uŋ aŧeema aji : « Iko mënţ bŧi ddo ya. We wi nkaaŋ aduka pdo? »

21Kë Yeŧu aji na a : « Woli iŋal kawo ñaaŋ anjaaŋ ado uko bŧi unliluŋ Naşibaţi, kya, kawaap iko yi ikaaŋ bŧi kaşë jej itaka mënţ kaţen bajuuk, kka pyok du baţi. Wal mënţ kşë bi kaţaşën. » 22Wi naţaşa uŋ aŧiinkuŋ uko mënţ, aşë ya na pjooţan, ţiki ayok maakan.

23Wi wi Yeŧu aşaaŋ aji na baţaşarul : « Dţupan na manjoonan pneej du *Pşih pi Baţi patam nayok maakan. 24Aa, dţupan kak uko wi : Uyoj apel pa unŧaam wi pnkunkaali uneej ţi bhër bi kaguja kë di nayok aneej du Pşih pi Baţi. »

25Wi baţaşarul baŧiinkuŋ uko waŋ bañoŋar fuţ aşë ji : « Kë in ahilanuŋ keeri kabuur? »

26Kë Yeŧu aşë jaban baka këş aşë ji : « Bañaaŋ bajën baanhilan pbuuran ŋleef ŋi baka, kë Naşibaţi aşë wo aambiişna biişna nin uko uloŋ. »

27Piyeer aji na a wal mënţ: « Tenan, ŋduk iko bŧi aţaşu. We wi ŋkluŋ kayeenk ba? »

28Kë Yeŧu aji na baka : « Dţupan na manjoonan : woli umundu uhalu ubii, kë *Abuk Ñiinţ aneejan pşih na mndëm, an baţaşaraan iñeen na batëb nanţaşnuŋ nakak aţo na nji kaşih, kawayëş kntaali iñeen na ktëb ki Iŧrayel. 29Kë biki katim naan kaţuuŋ kë baduk itoh yi baka, këme babuk başin baka, başin baka, banin baka, babuk baka, ŋţeeh ŋi baka, baluŋ kayeenk uko wi badukuŋ ŋyaaş iñeen-week kaşë kayeenk ubida wi mnţo. 30Kë baŧum banwooŋ hënkuŋ baŧeek baluŋ kawo babaañşaani, baŧum banwooŋ babaañşaani baluŋ kawo baŧeek. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index