Search form

Maci 22

Uhoñ wi bampokuŋ pbi pyoban

(Luk 14.15-24)

1Yeŧu akak ahoñ na baka aji : « 2*Pşih pi Baţi panaam ji uko wi naşih anduuŋ bañaaŋ pyoban ţi bniim bi abukul. 3Ayil balemparul pa baya badu biki aduuŋ pyoban kë başë wo baaŋal pbi. 4Kë akak ayil baloŋ aji na baka : “Najakan na biki nduuŋ pyoban kë djuŋ pde, afiŋ ŋgit ŋkaş ŋi naan na ŋnŧaam ŋannuurnaaniiŋ ţi ŋi naan, iko bŧi ibëkani, babi ţi dko di bniim.”

5« Kë biki baduuŋ başë wo baando ţo ţo aten uko mënţ, andoli aŧool kaya pdo kanuma ki nul : baloŋ baya ŋţeeh, baloŋ pjula. 6Kë bandukiiŋ bamob balempar naşih, ahajan baka afiŋ. 7Naşih adeebaţi, aşë do bangoli biki nul kë bafiŋ balaŧ mënţ abot atër ubeeka wi baka. 8Wi wi aşaaŋ aji na balemparul : “Pde pabaa kë biki mbiiŋ adu pyoban başë wo baanŧaaŋ na pde pa. 9Nayaan du ŋpaţ bgah nadu bañaaŋ bŧi biki nakwinuŋ.” 10Kë balemparul baya ţi igah, adu biki bawinuŋ bŧi, bawuţaan na banuura, kë dko di bniim daŧumi.

11« Naşih aneej wal mënţ pten bambiiŋ pyoban aşë win da ñiinţ aloŋ anwooŋ aanwoh imişa yi ufeŧtu. 12Kë aşë ji na a : “Nanoh, hum di di idoluŋ adoo neej ţi, bë iinwoh imişa yi ufeŧtu ba”? Kë uŋ mënţ ayompi. 13Naşih kë aşë ji na balemparul : “Natanana ihoţ na iñen nafëla bdig du bdëm, dul di akyaaŋ kawooni kabot kadeebaţ kadohrën.” » 14Kë Yeŧu aşë akak aji : « Bañaaŋ baŧum badu'anaa kë bantiinku bakdataniiŋ. »

Pluk Ŧeŧar daaşa

(Markuŧ 12.13-17; Luk 20.20-26)

15Wi uko mënţ uţëpuŋ, *bafariŧay baya ayitiir wal mënţ katen jibi bakdoli pa pţaawan Yeŧu ţi bţup. 16Wi wi bayiluŋ baţaşar baka baloŋ na baloŋ biki *Herod kë baji na a : « Najukan, ŋme kë iwo ñaaŋ i manjoonan, abot aji kjukan bgah bi Naşibaţi na manjoonan. Iinji kţi nin ñaaŋ ţiki iinji kten uko wi ñaaŋ awooŋ. 17Ţupun keeri, we wi işaluŋ? Ŋwo i kaluk *Ŧeŧar naşih daaşa këme ŋënwo i kaluka da? »

18Kë Yeŧu ammeeŋ ŋşal ŋwuţaan ŋi baka aşë ŧeem baka aji : « An balagare! We ukaaŋ kë nakdo na pţaawanaan ba? 19Nadiimanaan pataka pi najaaŋ nalukna daaşa. »

Kë badiimana pa, 20kë aşë ji na baka : « Kaara di in dawooŋ ţi pa? Kë katim ki in kawooŋ ţi pa? »

Kë baŧeem 21aji : « Ŧeŧar a. »

Wi wi aşaaŋ aji na baka : « Nakeerin nakakan Ŧeŧar uko unwooŋ wi Ŧeŧar, naşë nakakan Naşibaţi uko unwooŋ wi Naşibaţi. » 22Wi ajakuŋ haŋ kë başë ñoŋar fuţ aduka, aya.

Pnaţa ţi pkeţ

(Markuŧ 12.18-27; Luk 20.27-40)

23Unuur mënţ, *baŧaduk baloŋ babi añog Yeŧu – bukal bajaaŋ baji pnaţa ţi pkeţ paanwoo – 24aşë ji na a : « Najukan, *Moyiŧ apiiŧ pa un aji : “Woli ñaaŋ akeţ bë aanka napoţ, abuk aşin awo kayeenk aharul, kahilna kabukara bapoţ.” 25Kë uşë bi ka ţi un biinţ paaj na aloŋ banţaaruŋ. Naŧeek aniim ñaaţ aşë waaŋa bë aambuki, adukar abuk aşin aharul. 26Kë natëbanţën akak akeţ aduk ñaaţ bë aambuki, kë uwoha haŋ pa nawajanţën kak, awoha haŋ pa bukal paaj na aloŋ bŧi. 27Wi bukal bŧi bakeţuŋ, kë ñaaţ akak akeţ. 28Kë hënkuŋ woli bañaaŋ baluŋ anaţa ţi pkeţ, in akwooŋ ayin ñaaţ mënţ, wi bukal paaj na aloŋ bŧi baniimuluŋ? »

29Kë Yeŧu aşë ŧeem baka aji : « Naneemi, naamme Ulibra wi Naşibaţi abot awo naamme mnhina mi nul. 30Hënk di uwooŋ, woli bañaaŋ baluŋ anaţa ţi pkeţ, biinţ baankniim, kë baaţ baankniima, baluŋ kawo ji ŋwanjuŧ du baţi. 31Kë ţi uko wi pnaţa ţi pkeţ, naambaaŋ kaleyiira uko wi Naşibaţi ajakuŋ i? Aji : 32“Dwo Naşibaţi i Abraham, i Iŧaak, na i Yakob.” »+

Yeŧu akak aji na baka : « Naşibaţi awo i bañaaŋ bajeb, aanwo i bankeţuŋ. » 33Bañaaŋ bankŧiinkuluŋ bŧi bañoŋar ţi pjukan pi nul.

Uko undëmnuŋ ţi iko yi bgah bajakuŋ

(Markuŧ 12.28-34; Luk 10.25-28)

34*Bafariŧay baŧiink kë Yeŧu aŧeem *baŧaduk kë bawaaŋ uţup aşë yitiir. 35Kë aloŋ ţi baka, anwooŋ *najukan Bgah aşë ŋal pţaawan Yeŧu aşë hepara aji : 36« Najukan, ţi iko yi bgah bajakuŋ, uhoŋ udëmnuŋ dëm ba? »

37Kë aşë ŧeema aji : « Ŋalan Ajugun Naşibaţi i nu na kaţëbu bŧi, na uhaaşu bŧi, na uşalu bŧi. 38Uko waŋ udëmnuŋ ţi iko yi bgah bajakuŋ. 39Kë uko unyeenkuŋ ţi wa abot adëm kak wii wi : Ŋalan aŧënţu jibi iŋaluŋ uleefu. 40Iko itëb yuŋ iţonkrën *Bgah bi Moyiŧ bŧi na pjukan pi *baţupar Naşibaţi. »

Kriŧtu na Dayiţ

(Markuŧ 12.35-37; Luk 20.41-44)

41Jibi *bafariŧay bayitiiruŋ, kë Yeŧu aşë hepar baka aji : « 42we wi naşaluŋ ţi *Kriŧtu ba? Awo abuk in ba? »

Kë baŧeema aji : « Awo *abuk Dayiţ. »

43Kë Yeŧu aşë ji na baka : « Kë hum di di *Uhaaş wi Naşibaţi uţuuŋ Dayiţ kë aji du'a Ajugun ba? Ul, anţiiniiŋ aji :

44“Naşibaţi Ajugun aji na Ajugun :

Ţoon ţi kañen naan kadeenu

te ndoo ndo başooradu

ido kapafna baka ihoţ.”+ »

45Yeŧu akak aji : « Keeri, woli Dayiţ aji du Kriŧtu Ajugun, hum di di ahilanuŋ kawo kak Abuk Dayiţ? » 46Nin aloŋ ţi baka aanhinan aŧeema. Kapëna unuur mënţ nin aloŋ aankak añoom phepara uko uloŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index