Search form

Maci 28

Pnaţa ţi pkeţ pi Yeŧu

(Markuŧ 16.1-10; Luk 24.1-12; natenan ţi Yowan 20.1-10)

1Wi unuur wi pnoorfën uţëpuŋ, ţi unuur uŧeek wi kanëm na nfa kub, bi Mariya i ubeeka wi Magdala na Mariya natëbanţën kë başë ya pten bhër. 2Ţi dko mënţ, kë mboş manşë şinţar maakan, kë uwanjuŧ uloŋ wi Ajugun uşë walnaana baţi abi akël plaak aşë ţo ţi pa. 3Ujeeh ji kaliik liik kë imişa yi wa ibot awo ifaaŧal feh. 4Bayeŋ balënk maakan akat kat. Bawo ji bankeţuŋ.

5Kë uwanjuŧ uşë ji na baaţ bukuŋ: « An, nawutan kalënk : dme kë nala Yeŧu i bapaŋuŋ. 6Aanwo ţi, anaţa ţi pkeţ jibi abiiŋ aţup. Nabiin naten dko di abiiŋ apiinţna. 7Naŧaraan naya naţup baţaşarul kë anaţa ţi pkeţ, ajotan kadun aya *Galilay ; dul di nakyaaŋ kawinna. Waŋ wi wi nwooŋ i kaţupan. »

8Baŧaran pduk dko di bhër, balënk abot awo na mnlilan mweek, aţi pya kaţup baţaşar Yeŧu uko unţëpuŋ. 9Kë ţi dko mënţ, kë Yeŧu aşë pën awinana ţi kadun ki baka aji : « Dwulan mboş. » Kë baaţ başë ñoga ajot ţi ihoţul, adëmana. 10Kë aşë ji na baka : « Nawutan kalënk. Nayaan naji na bayiţ naan baya Galilay, dul di di bakyaaŋ kawinnën. »

Ŋţilan ŋi baweek biki bayuday

11Wi baaţ bakyaaŋ na bgah, kë baloŋ ţi bayeŋ başë neej ţi ubeeka akakalëş *baţeŋan baweek uko bŧi unţëpuŋ. 12Kë bukuŋ başë yit na bantohi aŧiinkar awul bangoli itaka iŧum, 13aşë ji na baka baji : « Baţaşarul babi na uŧejan akiij puum wi ŋwooŋ ţi bŋoy. » 14Bakak aji na baka woli nanŧuŋa amee, bukal kaţiini na a awut kanooran baka. 15Bangoli bayeenk itaka yuŋ abot ado uko wi bajakuŋ na baka, kë hënk di bakţiiniyaanuŋ uko mënţ te hënkuŋ ţi *bayuday.

Yeŧu ţi kadun ki baţaşarul

(Markuŧ 16.14-18; Luk 24.36-49; natenan ţi Yowan 20.19-23; Ulemp wi Banjañan 1.6-8)

16Baţaşar Yeŧu iñeen na aloŋ baya *Galilay, du pnkuŋ pi Yeŧu ajakuŋ na baka baya kayit. 17Kë wi bawinuluŋ, aşë ŋup adëmana ; kë baloŋ başë woha na ŋşal ŋtëb. 18Yeŧu añog, aşë ji na baka : « Naşibaţi awulën mnhina bŧi du baţi na mboş. 19Nayaan keeri, nado bañaaŋ biki umundu bŧi bado kaţaşën, nabatŧaarën baka ţi katim ki Aşin naan, ki Abukul na ki *Uhaaş wi Naşibaţi, 20najukan baka pdo kaţaş iko bŧi yi njakanaŋ nado kado. Natenan : dwo na an na ŋnuur bŧi te uba umundu. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index