Search form

Maci 8

Yeŧu ajeban ñiinţ ammaakuŋ bdoo

(Markuŧ 1.40-44; Luk 5.12-14)

1Yeŧu awala du pnkuŋ, kë bañaaŋ baŧum başë wo ţi pţaşa. 2Ñiinţ aloŋ ammaakuŋ bdoo abi, añoga, aşë jot ţi ihoţul, afëţ kaara ţi mboş aji na a : « Naweek, woli iŋali, ihinan kajebanaan, nkak njinţ. » 3Yeŧu atar kañen abana, aşë ji : « Aa, dŋali, kakan ijinţ. » Ţi dko mënţ kë pmaak pi bdoo pabi pën pën ţi a. 4Kë aşë ji na a : « Wutan kaţup nin aloŋ uko unţëpuŋ, duni iya iwinana du *naţeŋan Naşibaţi ibot ido bţeŋan bi Moyiŧ ajakuŋ pa bañow bi nu kadiimanaan bañaaŋ bŧi kë ijebi. »

5Yeŧu aneej ubeeka wi Kapernawum, kë naweek i bangoli iñeen-week aloŋ aşë bi añoga akooţa 6aji : « Naweek, nalempar naan amaak apiinţ du katoh, ayoj iñeen na ihoţ, ahaj maakan. » 7Yeŧu aŧeema aji : « Ŋya, dya kajebana. » 8Naweek i bangoli kë aşë ji na a : « Naweek, dpoţ pa ibi ineej ţi katoh naan, bë işale ţup uţup uloolan ţañ, nalempar naan kabi jeb jeb. 9Nji kak dka anşihnuŋ, abot awo na bangoli biki nşihuŋ, woli dji na aloŋ ţi baka : “Yaani” aya, aji na undu “Biini” abi. Woli dkak aji na nalempar naan : “Dolan uko wi!” Ado wa. »

10Wi Yeŧu aŧiinkuŋ uko waŋ aşë maţ naweek i bangoli maakan, aji na bankţaşuluŋ: « Dţupan na manjoonan, ţi Iŧrayel bŧi, mëmbaaŋ kawina ñaaŋ aloŋ anfiyaari ji i. » 11Dţupan, baŧum baluŋ kawoona ŋŧaak bŧi ŋi umundu, kaţo kade du Pşih pi Baţi na *Abraham, *Iŧaak, na *Yakob bateemun. 12Kë bañaaŋ bambiiŋ aka na pneej du Pşih pi Baţi, başë fëlana bdig, du dko di bdëm, dul di bakluŋ kawooni, kadeebaţ kadohrën.

13Kë Yeŧu aşë ji na naweek i bangoli : « Ţiişan! Naşibaţi ajeban namaakal i nu, ţiki ifiyaar aji ado haŋ. » Kë nalemp ajeb ţi dko mënţ.

Yeŧu ajeban bamaakal baŧum

(Markuŧ 1.29-34; Luk 4.38-41)

14Yeŧu aya du uko Ŧimoŋ Piyeer, aşë ţënk kë anin aharul apiinţi, kë uleef uyik na a. 15Abana ţi kañen, kë pmaak papën ţi a, kë anaţa awul baka pde.

16Wi utaakal ubanuŋ, baţija bañaaŋ baŧum biki ŋnŧaayi ŋakyewlënuŋ, kë ado pdiim ploolan adook ŋnŧaayi abot ajeban bamaakal bŧi, 17Hënk di uko wi *Iŧayi *Naţupar Naşibaţi ajakuŋ udolaniiŋ:

“Ajej pţakëm pi nun abot akuŋa mmaak mi nun.+

Naţaşar Yeŧu awo kawul uleeful bŧi

(Luk 9.57-62)

18Wi Yeŧu awinuŋ kë bañaaŋ baŧumi kë aşë ji na baţaşarul baya bdëk umbaŋ wundu. 19Wal mënţ, kë *najukan Bgah aloŋ aşë ji na a : « Najukan, dko di ikyahaŋ, dţaşu da. » 20Kë Yeŧu aşë ŧeema aji : « Ŋnfëş ŋaka ihër, kë ŋkaŧ ŋaka inŧaŋ, kë *Abuk Ñiinţ aşë wo aanka dko dpafni bkow. »

21Aloŋ kak ţi baţaşarul aji na a : « Naweek, duni ţenën te umoyën Paapa. » 22Kë Yeŧu aji na a : « Ţaşaan, iwut bakeţ baya bamoy bakeţ biki baka. »

Yeŧu aţañan ukëk

(Markuŧ 4.35-41; Luk 8.22-25)

23Yeŧu apaya wal mënţ ţi bţeem, kë baţaşarul bakak apaya na a ţi ba aya. 24Ukëk uweek umara mara anaţa, kë ŋmaaroŋ ŋado wun bţeem. Yeŧu kë aşë ŋoyënţ. 25Baţaşarul bañoga ahuma aşë huuran aji : « Ajugun, buuranun, ŋkeţ! » 26Kë Yeŧu aşë ji na baka : « we ukaaŋ kë naklënk ba, an nanwooŋ naanfiyaar akëşan? » Anaţa wal mënţ, aŋoman na uyook na meel mi bdëk kë dko dayompandëri. 27Bañoŋar maakan aşë ji : « Ñaaŋ i awo ahoŋ, kë uyook na meel ŋado ji ŋaŧiinka? »

Yeŧu ajeban biinţ batëb biki ŋnŧaayi ŋaneejuŋ

(Markuŧ 5.1-20; Luk 8.26-39)

28Wi Yeŧu abanuŋ du plut, du uŧaak wi Bagenaŧereŋ, kë biinţ batëb banwooŋ na ŋnŧaayi başë pënna du pnguran abi ayit na a. Bajooţ maakan kë nin ñaaŋ aloŋ aando ñoom ñoom pţëpna bgah mënţ. 29Biinţ mënţ bawo ţi phuuran aji : « Inumi'un we ba, abuk Naşibaţi? Ibi bi pyewlënun ji unuur wi pwayëş ubi udo kaban i? »

30Batani bweek bi ŋnkuma bloŋ bawo ţi kañog dko mënţ, aşuuñ. 31Wi wi ŋnŧaayi ŋaşaaŋ akooţ Yeŧu aji na a : « Woli iŋal pdookun, kdolun ŋneej ţi batani bi ŋnkuma ŋi. » 32Kë aji na ŋa ŋaya, kë ŋapën aya neej du ŋkuma. Ţi dko mënţ, kë batani bŧi başë wor woran du pnkuŋ aneej du meel ayoora. 33Bayafan bajug batani bajiŋ na pţi aşë ya kakalëş ubeeka uko unţëpuŋ bŧi na uko undoluŋ biinţ biki ŋnŧaayi ŋabiiŋ aneej. 34Kë bañaaŋ bŧi banfëţuŋ ţi ubeeka başë ŧool pya du Yeŧu. Wi bawinaaruluŋ win aşë kooţa apën ţi uŧaak wi baka.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index