Search form

Filip 1

Pwul mboş

1Nji *Pawulu na Timote, ŋnwooŋ balempar Yeŧu *Kriŧtu, ŋwul mboş biki ubeeka wi Filip bŧi bammëbanuŋ Yeŧu Kriŧtu awo biki Naşibaţi na baweek biki baka na banjaaŋ baţënk baweek mënţ ţi ulemp. 2Dñehan Naşibaţi Aşin nja na Yeŧu Kriŧtu Ajugun bawulan bnuura babot bajoobţënan ŋhaaş.

Pbeeb na pñehan Naşibaţi

3Dji kabeeb Naşibaţi i njaaŋ kadëman ţi uko winan, ŋyaaş bŧi ŋi njaaŋ kaleşan. 4Woli dñehandëran an bŧi Naşibaţi, dji kawo ţi mnlilan. 5Dji kawo na mnlilan ţiki du unuur uŧeek te hënkuŋ, naţu iñeen yi nan ţi ulemp wi pdo kaţup *Uţup Ulil Unuura na iko bŧi yi najaaŋ naţënknën. 6Uko wi nfiyaaruŋ wii wi : Anjunuŋ ulemp unuura wi ţi an ado kalempa lemp te uba wa, ţi unuur wi Yeŧu *Kriŧtu akluŋ kabi.

7Unuura nwo na uşal uŧënţ waŋ pa an bŧi. Na manjoonan dţu'an ţi uhaaş wi naan, woli dwo ukalabuş këme awo ţi pgutar Uţup Ulil Unuura, an bŧi naji naţënkën ţi ulemp wi Naşibaţi awulnuŋ. 8Aa, Naşibaţi ame kë dmëbanan an bŧi ţi uhaaş wi naan abot aŋalan jibi Yeŧu Kriŧtu aŋalanaŋ.

9Uko wi njaaŋ kañehan Naşibaţi wii wi : Ado uŋal wi nan udo kadëma dëm pya, te ŋşal ŋi nan ŋadoo ŋajeeh bnuura nabot nado kayikrën uko bŧi wi Naşibaţi aŋaluŋ. 10Hënk nahilna najoş uko unuurnaaniiŋ naşë nawo bajinţ piş banwooŋ baanwo na nin buţaan bloŋ pa unuur wi *Kriŧtu akluŋ kabi. 11Nawo kak bañaaŋ banŧumuŋ na uko wi pwo baŧool wi Yeŧu Kriŧtu aţuuŋ ţi an. Hënk nayuuj mndëm mi Naşibaţi, bañaaŋ babot bado kadëmana.

Pawulu awo du ukalabuş

12Bayiţ naan dŋal name kë uko undolnuŋ ubaa ţëp ţëp ado kë *Uţup Ulil Unuura ukmeeţana meeţana pya. 13Hënk, bangoli bŧi biki naşih najeenkal na bañaaŋ bŧi badoo me kë ulemp wi *Kriŧtu uţuuŋ kë nwo ukalabuş. 14Kë uko mënţ ukak aţu kë bayiţ nja baŧum bahaţ ţi Ajugun, akak aţup Uţup wi Naşibaţi na mntëŋ nin baanji balënk.

15Uwo manjoonan kë baloŋ baji baţup uko wi *Kriŧtu na uşal wi bpulad na wi bkujar, kë baloŋ başë ji baţup wa na uşal unuura. 16Banjaaŋ baţup uko wi Kriŧtu na uşal unuura, uŋal ujaaŋ uţu baka pdo haŋ, ţiki bame kë ulemp wi naan uwo wi pdo kagutar *Uţup Ulil Unuura. 17Kë bukundi, na uşal wi bpulad wi wi bajaaŋ baţupna uko wi Kriŧtu. Mënţ uşal ujinţ ujaaŋ uţu baka banaţa ; baji başal phoţalëş mnhaj mi naan du ukalabuş. 18Kë uko mënţ uşë wo uunwo nin uko uloŋ. Uko unkaaŋ udooni uwooŋ woli na uşal uwuţaan këme na uşal unuura wa, baţup uko wi Kriŧtu. Dlilandër uko mënţ. Dkak ado kalilandër lilandër uko mënţ pya, 19dme kë uţij mbuur mi naan, ţiki nañehandëraan, kë Uhaaş wi Yeŧu Kriŧtu ubot aţënkën. 20Uko wi nji kayoonkuŋ abot ahaţ na uhaaş wi naan bŧi uwo kë nin mënkkowa, dbaa ţëp ţëp hënkuŋ kado jibi njaaŋ kado ŋnuur bŧi kayuuj na mntëŋ mndëm mi Kriŧtu ţi uleef naan woli dwo najeb këme woli dkeţi.

21Woli dwo najeb *Kriŧtu awooŋ uhefënţ wi naan, kë woli dkeţi kanuurandën. 22Kë woli pwo ţi mboş paţu ulemp wi naan udo kaya bnuura, mëmme keeri uko udat. 23Dwo na ŋşal ŋtëb : dŋal pya, kaya kawo na Kriŧtu, wul wi ndooŋ ahokan hokan. 24Kë uşë nuura pa an nwo ţi mboş ţi. 25Kë jibi nfiyaaruŋ uko mënţ dme kë dţo ţi na an bŧi, nahilna nado kadëm nabot nawo na mnlilan ţi pfiyaar pi nafiyaaruŋ Kriŧtu. 26Hënk woli dkak du an nahilna kaka uko uloŋ unkţuuŋ naŧaŋar Yeŧu Kriŧtu kak.

27Uko unkaaŋ udooni uwo nado kaţoŋ ubida wi nan, uŧaaŋ na *Uţup Ulil Unuura wi *Kriŧtu. Hënk, woli dbi du an këme awo mënwo na an kaŧiink kë namëbandër aliinŧ awo ji ñaaŋ aloolan agutar na uhaaş uloolan pfiyaar panwoonuŋ du Uţup unuura uhalu. 28Nakwut nin uyaaş uloolan başooran balënkanan ; uwo pa baka uko unkyuujuŋ pjot pi baka na unkyuujuŋ kë Naşibaţi abuuranan. Uko mënţ upënna du Naşibaţi. 29Hënk di uwooŋ, ţi uko wi Kriŧtu : Naşibaţi aţenan kë nahil afiyaara abot aţenan kë nahil phajara. 30Na manjoonan uko wi nakgutaruŋ uwooŋ uloolan na wi nawinuŋ kë nji kagutar ; dgutaraara gutar wa jibi nameeŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index