Search form

Rom 7

Plempar Naşibaţi phalu

1An bayiţ naan, dme kë name *bgah bi Moyiŧ bnuura, name keeri kë bgah bawo pa ñaaŋ ado kaţaş ba wal wi awooŋ aando bi keţ. 2Nawulën ŋten ţi uko wi bniim : bgah baji ñaaţ awo kawo na ayinul te ukeţul. Wal wi akkeţuŋ, awo najeeh, 3ahilan kaniimar na ñiinţ aloŋ. Aşale ya na ñiinţ aloŋ nampaţi wal wi ayinul ahumuŋ najeb, aanwo ţi bgah.

4An bayiţ naan, hënk di uwooŋ pa an kak. Nawo hënkuŋ biki *Kriŧtu, pkeţ pi nul pabuuranan ţi mnhina mi *bgah. Nawo bajeeh hënkuŋ ahinan kawo biki Kriŧtu, annaţiiŋ ţi pkeţ, kahilna kalil Naşibaţi. 5Wi ŋbiiŋ aţaş iko yi ŋleef ŋi nja ŋaŋaluŋ ţañ, pekadu daji daţëpna ţi bgah kado nja ŋŋal pdo iko iwuţaan iŧum injaaŋ iţij pkeţ. 6Kë ŋşë wo ŋënkak awo hënkuŋ ţi mnhina mi bgah. Ŋwo ji bañaaŋ bankeţuŋ, kë bgah baankak aka mnhina ţi nja. Uhaaş wi Naşibaţi udo kë ŋhinan plempara ţi udolade uhalu ; awo ŋënkak awo ţi mnhina mi *bgah bi Moyiŧ ji ţfa.

Pgut na pekadu

7Kë we wi ŋwooŋ keeri kaji? *Bgah bi Moyiŧ ţi uleef wi ba bawo pekadu i? Nin! Mënţ hënk da. Kë uşë wo woli mënţ *bgah ba lah, mënkme uko unwooŋ pekadu. Woli mënţ bgah bajakuŋ lah wutan kañeebar bka bi ñaaŋ+, mënkme uko unwooŋ pñeebar uko wi ñaaŋ. 8Pekadu daţëpna ţi uko wi bgah baţuuŋ pdo adolën kë nji kañeebar iko iŧum impaţi. Woli bgah baanwoo, pekadu dakeţi. 9Ji mbi ndo kame bgah, dwo najeb kë wi mmehaŋ me uko wi bgah bajakuŋ, kë pekadu daşë buka, 10kë nşë keţ. Hënk, bgah banwooŋ i kawulën ubida babaa ţëp ţëp aţijën pkeţ. 11Pekadu daţëpna ţi uko wi bgah baţuuŋ pdo aguurnën, kë uko mënţ ukaaŋ kë nkeţi. 12Kë hënk di bgah bayimanuŋ, iko bŧi yi bgah bajakuŋ kë iwo iŧool akuţ anuura. 13Kë uko unnuuriiŋ mënţ, ukak hënkuŋ uko unjaaŋ ufiŋ pa nji i? Nin! Mënţ hënk da, pekadu daţëpnuŋ ţi uko unuura afiŋën kahilna kadiiman uko unwooŋ pekadu. Pekadu daţëpna ţi uko wi bgah baţuuŋ pdo adiiman pyiban pi da.

14Ŋme kë *bgah bawoona du Naşibaţi, kë nji nşë wo ñaaŋ najën awaapana kawo ţi mnhina mi pekadu 15Na manjoonan, mënji kame uko unkaaŋ kë nji kado iko yi njaaŋ kado. Mënji kado iko yi nŋaluŋ pdo, dji kado yi mpokuŋ. 16Kë woli mënŋal pdo iko yi nji kadoluŋ, udiiman kë dyikrën kë bgah banuura. 17Aşë wo mënţ nji ţi uleef naan djaaŋ kado haŋ, pekadu danwooŋ ţi nji meeţ da. 18Dme kë bnuura baanwo ţi nji, baanwo ţi ñaaŋ najën i nwooŋ. Dji kaŋal pdo bnuura kaşë wo mënji kahinan. 19Mënji kado bnuura bi nŋaluŋ kabaa ţëp ţëp kado buţaan di nwooŋ mënŋali. 20Kë hënk, woli mënŋal pdo iko yi nji kadoluŋ, udiiman kë mënţ nji dwooŋ ankdoluŋ ya, pekadu danwooŋ ţi nji meeţ da.

21Nji nŋaluŋ pdo bnuura bi *bgah bajakuŋ, dwin uko wi : buţaan bi bi njaaŋ kado. 22Ddinan na uhaaş wi naan bŧi ţi uko wi bgah bi Naşibaţi bajakuŋ, 23aşë wo ţi uleef naan meeţ na uko uloŋ unjaaŋ ugut na bgah bi mmeeŋ aji bawo bnuura, kadolën nkak nakalabuş i pekadu danjaaŋ daţoŋën. 24Ni nji nwuţëni! In akluŋ kabuuranaan ţi uleef wi, unwooŋ wi pkeţ? 25Dbeeb Naşibaţi! Aţëpna ţi Yeŧu *Kriŧtu abuuranaan.

Hënk na uhaaş wi naan bŧi dji kaţaş bgah bi Naşibaţi, kë ţi uleef wi naan nşë wo ţi pţaş pekadu.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index