Search form

Mak 11:25-26

25-26Bi laḡannemo ko laulaupali ba dolina tedi mabai gebogebo lisimimo a voivoiyena, ko noḡoti kamaḡedi mainana kaka Tamemi galewemo emi gebogebo ya noḡoti kamaḡedi.

Yesu ena waibada waitalana

(Metiu 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Tedi a tava munaḡa Yelusalemmo, bi Yesu Maimaituwa ena vanuwa didiyaunaḡa i nawanawa. Pilisi edi babada, waiḡake tauwailovelovena bi Diu babadidi a tava Yesu lisinemo

Kakabai Mak

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index