Search form

Binuhatan 11:28

28Ang isara kananda ginahingaranan kay Agabo. Nagtindug tana kag paagi sa gahum kang Balaan nga Ispirito nagpanagna nga magaabot ang sobra nga kagutum sa bilog nga kalibutan. (Natabo dya katong si Claudio amo ang emperador.)

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index