Search form

Binuhatan 17:18

18Ang iba sa mga manunudlo nga ginatawag Epicureo kag Estoico nagpakigdebate kay Pablo. Ang iba kananda nagkuon, “Ano tana ang ginapangwakal kang hadakan nga ria?”

May nagkuon man, “Daw lain tana nga dios ang ginapanudlo na karia.” Nagkuon sanda ka dya tungud hay si Pablo nagatudlo kananda kang nahanungud kay Jesus kag kang pagkabanhaw.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index