Search form

Binuhatan 2:17

17Nagkuon ang Dios,

‘Sa urihi nga mga inadlaw

amo dya ang akun himoon:

itao ko ang akun Ispirito

sa tanan nga tawo.

Dayon, ang inyo kabataan nga

laki kag bayi magasugid

kang mensahe kang Dios.

Ang inyo mga pamatan-un nga

laki makakita kang mga

paranan-awun,

Kag ang inyo mga mal-am nga

mga laki magadamgo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index