Search form

Binuhatan 3:12

12Kang makita dya ni Pedro, ginkun-an na sanda, “Mga kapareho ko nga mga Israelenhun, andut haw nga natingala gid kamo kadya, kag andut haw nga ginaturuk gid ninyo kami nga daw sa kami ang nagpapanaw sa tawo nga dya paagi sa amun kaugalingun nga gahum ukon pagkadiosnon?

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index