Search form

Juan 1:38

38Nagbalikid si Jesus kag nakita na nga nagasunod sanda kana. Nagkuon tana kananda, “Maiwan raad kamo?”

Nagsabat sanda, “Rabbi, sa diin ikaw nagaistar?” (Ang gusto hambalun kang tinaga nga Rabi, “Maestro.”)

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index