Search form

Juan 1:42

42Amo to kag gindara ni Andres si Simon kay Jesus. Ginturuk ni Jesus si Simon kag nagkuon, “Ikaw si Simon nga bata ni Juan. Pagatawgun run ikaw kadya nga Cefas.” (Ang ngaran nga Cefas pareho man kang Pedro, nga kon sayudon bato.)

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index