Search form

Juan 10:1

Ang Paraanggidan nahanungud sa Manugbantay kang Karnero

1Nag-istorya si Jesus kang paraanggidan. Kuon na, “Sugidan ko kamo: ang tawo nga nagasulud sa toril kang mga karnero pero wara tana nagaagi sa pwertahan na kadya, kundi nga nagatakras tana sa lain nga aragyan, ria nga tawo takawan kag bandido.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index