Search form

Juan 13:12

12Pagkatapos na ka hugas kang andang kahig, ginsuksok na liwan ang anang kunup kag magbalik sa anang ginapungkoan. Kag namangkot tana sa anang mga disipulo, “Nahangpan bala ninyo kon ano ang buut hambalun kang akun ginhimo kaninyo?

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index