Search form

Juan 13:33

33Kamo nga mga ginakabig ko nga akun mga kabataan, indi run lang buhay ang pagpakig-imaw ko kaninyo. Pagasagapun ninyo ako pero pareho kang akun ginkuon sa mga pangulo kang mga Judio, ikuon ko man dya kaninyo nga, ‘Indi kamo makaagto sa akun pagaagtonan.’

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index