Search form

Juan 17:1

Nagpangamuyo si Jesus para sa Anang Kaugalingun

1Pagkatapos ni Jesus ka hambal kadya, nagtangra tana sa langit kag nagkuon, “Amay, nag-abot run ang tion. Ipakita mo kon daw ano kagamhanan nga imo Anak, agud to nga ipakita man kang Anak kon daw ano ikaw kagamhanan.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index