Search form

Juan 18:31

31Nagkuon si Pilato kananda, “Dar-a ninyo tana kag kamo mismo ang maghusgar kana suno sa inyo kaugalingun nga kasugoan!”

Nagkuon ang mga Judio, “Wara kami ti gahum nga sentensyahan kang kamatayun ang bisan sin-o.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index