Search form

Juan 18:38

38Nagpamangkot si Pilato, “Ano haw ang kamatuoran?”

Ginsentensyahan si Jesus kang Kamatayun

(Mateo 27:15-31; Marcos 15:6-20; Lucas 23:13-25)

Pagkahambal ni Pilato kadya, naggwa ruman tana sa pag-atubang sa mga Judio kag nagkuon kananda, “Wara ako ti may makita nga sala kana.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index