Search form

Juan 19:15

15Pero nagsinggitan sanda nga nagakuon, “Patyun tana! Patyun tana! Ilansang tana sa kros!”

Nagkuon si Pilato, “Ipalansang ko bala sa kros ang inyo hari?” Nagsabat ang mga pangulo kang kaparian, “Wara kami ti may ginakilala nga hari kundi ang emperador lang!”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index