Search form

Juan 19:24

24Naghambalanay sanda, “Indi natun dya paggisiun; ipagabot-gabotan lang natun dya kon sin-o ang makabuul.”

Natabo dya agud matuman ang ginkuon sa Kasulatan,

“Ginhuray nanda ang akun mga bayo

Kag gin-gabot-gabotan nanda ang akun pangsulud nga bayo.”

Kag amo gid man dya ang ginhimo kang mga suldado.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index