Search form

Juan 19:28

Ang Pagkamatay ni Jesus

(Mateo 27:45-46; Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49 )

28Pagkatapos kato, naman-an run ni Jesus nga natapos run ang tanan, gani agud to nga matuman ang ginakuon sa kasulatan, nagkuon tana, “Ginauhaw ako.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index