Search form

Juan 21:1

Nagpakita si Jesus sa Pito na ka mga Disipulo

1Pagkatapos kang mga hitabo nga dya, si Jesus nagpakita liwan sa anang mga disipulo rugto sa Linaw kang Tiberias. Amo dyaay ang natabo:

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index