Search form

Juan 21:15

Si Jesus kag si Pedro

15Pagkatapos nanda ka pamahaw, nagkuon si Jesus kay Simon Pedro, “Simon nga bata ni Juan, ginahigugma mo bala ako labaw sangsa mga dya?”

Nagsabat si Pedro “Huud, Ginoo, naman-an mo nga ginahigugma ko ikaw.”

Nagkuon si Jesus kana, “Pakan-a ang akun mga karnero.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index