Search form

Juan 21:20

Si Jesus kag ang Disipulo nga Ana Ginapalangga

20Nagbalikid si Pedro kag nakita na nga nagasunod kananda ang disipulo nga ginapalangga ni Jesus. (Amo man dya nga disipulo ang nagsandiay anay sa dughan ni Jesus katong nagarayapon sanda kag namangkot nga, “Ginoo, sin-o bala ang magaluib kanimo?”)

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index