Search form

Juan 4:27

27Sa amo man to nga mga tinion, nag-abot ang mga disipulo ni Jesus. Natingala sanda kang makita nanda tana nga nagapakigsugidanun sa sangka bayi. Pero wara gid ti bisan isara kananda nga namangkot nga, “Ano haw ang imo kinahanglan?” ukon, “Andut haw nga nagapakig-istorya ikaw sa bayi nga dya?”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index