Search form

Juan 6:1

Si Jesus Nagpakaun kang Lima ka Libo ka mga Tawo

(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17)

1Pagkaligad kang mga inadlaw, nagtabok si Jesus sa pihak nga bahin kang Linaw kang Galilea. Dya ginatawag man nga Linaw kang Tiberias.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index