Search form

Juan 7:35

35Ang mga pangulo tana kang mga Judio nagpinamangkotanay, “Sa diin bala maagto ang tawo nga dya nga indi run natun tana makita? Maagto tana ayhan sa syudad kang mga bukun ti Judio nga sa diin may mga Judio nga nagairistar kag rugto manudlo sa mga bukun ti Judio?

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index