Search form

Juan 7:37

Ang Tubig nga Nagatugro kang Kabuhi

37Katong nag-abot run ang katapusan kag pinakaimportante nga adlaw kang Pista, nagtindug si Jesus kag naghambal sa matunog nga limug nga nagakuon, “Ang bisan sin-o kaninyo nga ginauhaw, magparapit tana kanakun kag mag-inum.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index