Search form

Juan 9:16

16Ang iba sa mga Fariseo nagkuon, “Ang tawo nga dya bukun ti pinadara kang Dios, tungud hay wara tana nagatuman kang kasugoan nahanungud sa Adlaw nga Inugpahuway.” Pero ang iba tana nagkuon, “Imposible man tana nga ang sangka tawo nga makasasala makahimo kang milagro pareho kadya.” Amo to kag wara sanda magsirinanto.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index