Search form

Juan 9:35

Ispiritohanun nga Pagkabulag

35Kar-on, nabatian ni Jesus nga ginpalayas kang mga pangulo kang mga Judio ang tawo nga kato anay bulag. Kang makita na dya, ginkun-an na, “Nagatoo bala ikaw sa Anak kang Tawo?”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index