Search form

Juan 9:7

7Dayon, nagkuon tana sa bulag, “Agto ikaw sa tubig nga pararigosan sa Siloam kag magpanghilam-os.” (Ang buut hambalun kang pulong nga Siloam “Ginpadara.”) Amo to kag nag-agto ang bulag sa Siloam kag nagpanghilam-os, kag kang pagbalik na makakita tana run.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index