Search form

Lucas 11:29

Nagapangayo ang mga Tawo kang Milagro

(Mateo 12:38-42)

29Kang nagaduro run ang mga tawo, nagkuon si Jesus, “Ang mga tawo sa kadya nga panag-on tama gid ka malaot. Nagapangayo sanda nga pakitaan kang milagro, pero wara ti igapakita kananda magluwas lang sa makatiringala nga natabo kay Jonas kauna.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index