Search form

Lucas 12:45

45Pero kon ang surugoon nga ria magkuon sa anang kaugalingun nga, ‘Buhay pa man magbalik ang akun agalun,’ kag pamintasan na ang iba nga mga surugoon nga laki kag bayi, kag magsagi run tana ka kaun, inum, kag palingin.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index