Search form

Lucas 18:18

Ang Manggaranun nga Tawo

(Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31)

18May sangka manugdumara nga namangkot kay Jesus, “Mayad nga Maestro, ano ang dapat nakun himoon agud to nga makaangkun ako kang kabuhi nga wara ti katapusan?”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index