Search form

Lucas 18:31

Sa Ikatlo nga bes Naghambal si Jesus nahanungud sa Anang Kamatayun

(Mateo 20:17-19; Marcos 10:32-34)

31Ginpain ni Jesus ang napulo'g darwa ka disipulo kag nagkuon tana kananda, “Pamati kamo! Maagto kita sa Jerusalem, kag rugto matuman ang tanan nga ginsulat kang mga propeta nahanungud sa Anak kang Tawo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index