Search form

Lucas 2:34

34Ginbindisyonan sanda ni Simeon kag nagkuon tana kay Maria nga nanay kang bata, “Ang bata nga dya gintangdu kang Dios agud paagi kana raku nga mga Israelenhun ang magaparayu sa Dios, pero raku man ang magaparapit sa Dios. Paratandaan tana halin sa Dios nga pagapakalainun kang mga katawhan,

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index