Search form

Lucas 20:14

14Pero kang makita kang mga agsador ang bata, naghambalanay sanda, ‘Dyaay run ang manunubli! Patyun natun tana para mabuul natun ang anang paranubliun!’

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index