Search form

Lucas 20:9

Ang Paraanggidan nahanungud sa mga Agsador

(Mateo 21:33-46; Marcos 12:1-12)

9Nag-istorya liwan si Jesus sa mga tawo kang dya nga paraanggidan, “May sangka tawo nga nagpananum kang ubas sa anang uma, kag ginpaagsa na dya, kag nagpanaw tana sa marayu nga lugar nga sa diin nagbuhay tana.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index