Search form

Lucas 22:3

Nagpasugot si Judas sa Pagtraidor kay Jesus

(Mateo 26:14-16; Marcos 14:10-11)

3Kar-on, nagsulud si Satanas kay Judas nga ginatawag Iscariote, nga isara sa napulo'g darwa ka mga disipulo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index