Search form

Lucas 22:47

Ang Pagdakup kay Jesus

(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Juan 18:3-11)

47Samtang nagahambal pa si Jesus nag-abot ang sangka hubun kang mga tawo, nga ginapangunahan ni Judas, nga isara sa napulo'g darwa ka mga disipulo. Nagparapit tana kay Jesus sa pagharuk kana.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index