Search form

Lucas 23:33

33Kang pag-abot nanda sa lugar nga ginatawag “Bagol” rugto nanda tana ginlansang sa kros, kag amo man ang darwa ka kriminal, ang isara sa tuo nayon ni Jesus kag ang isara tana sa anang wala. [

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index