Search form

Lucas 23:50

Ang Paglubung kay Jesus

(Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Juan 19:38-42)

50Kar-on, may sangka tawo rugto nga ginahingaranan kay Jose nga taga-Arimatea nga sangka banwa kang mga Judio. Mayad tana kag tarahudon nga tawo kag sangka katapo kang konseho,

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index