Search form

Lucas 3:14

14May mga suldado man nga nagpamangkot kana, “Ti, kami tamun bay, ano tana ang amun himoon?”

Nagsabat si Juan kananda, “Indi kamo magbuul kang kwarta kang iba paagi sa pirit ukon magbutang-butang kang sala sa bisan kay sin-o. Magkuntinto lang kamo sa ginasweldo kaninyo.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index