Search form

Lucas 4:18

18“Ang Ispirito kang Ginoo rugya kanakun,

tungud nga ako ang anang ginpili nga magwali kang mga mayad nga balita sa mga imol.

Ginsugo na ako nga ibantala sa mga bihag ang anda nga kahilwayan,

kag sa mga bulag nga sanda makakita run.

Ginsugo man ako nga luwasun ang mga tawo nga ginapigus.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index