Search form

Lucas 4:38

Nagpang-ayad si Jesus kang Duro nga mga Masakitun

(Mateo 8:14-17; Marcos 1:29-34)

38Pagkatapos kato, naghalin si Jesus sa sinagoga kag nag-agto sa balay ni Simon. Nataboan nga ang ugangan nga bayi ni Simon nagamasakit kag taas ang anang hilanat. Gani ginpangabay nanda si Jesus nga aydun tana.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index