Search form

Lucas 4:41

41Naggurowa man ang mga demonyo sa duro nga mga tawo nga nagasinggitan, “Ikaw ang Anak kang Dios!”

Ginpangsabdung sanda ni Jesus kag wara na gintugotan nga maghambal, tungud hay naman-an nanda nga tana amo ang Cristo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index