Search form

Lucas 5:27

Ang Pagpili ni Jesus kay Levi

(Mateo 9:9-13; Marcos 2:13-17)

27Pagkatapos ka dya, nagwa si Jesus kag nakita na ang sangka manugsukot kang buwis nga ang anang ngaran ka dya si Levi, nga nagapungko sa lugar kang ginabaydan kang buwis. Ginkun-an tana ni Jesus, “Sunod ikaw kanakun.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index