Search form

Lucas 6:12

Nagpili si Jesus kang Napulo'g Darwa ka mga Apostoles

(Mateo 10:1-4; Marcos 3:13-19)

12Sa amo to nga tinion nagtukad si Jesus sa bakulod agud magpangamuyo, kag bilog gid nga gabii ang ana nga pagpangamuyo sa Dios.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index