Search form

Lucas 6:27

Ang Pagpalangga sa Kaaway

(Mateo 5:38-48; 7:12)

27Nagkuon pa gid si Jesus, “Kamo nga nagaparamati kanakun, amo dyaay ang akun ikuon kaninyo: palanggaa ninyo ang inyo mga kaaway kag maghimo kamo kang mayad sa mga tawo nga nagadumut kaninyo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index